Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

phuong nguyen

trình bày sự phát dục của vật nuôi

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 5 tháng 7 2020 lúc 8:40
Khái niệm - Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phân trong cơ thể. vd gà mái bắt đầu đẻ trứng. - Các yếu tố gây ảnh hưởng đến sự sinh dưỡng và sự phát dục của vật nuôi: + Các đặc điểm về di truyền + Đặc điểm về ngoại cảnh, môi trường bên ngoài: điều kiện chăm sóc, thức ăn, khí hậu. Mình không hiểu đề là nêu khái niệm hay là ví dụ cho lắm!
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN