Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

KAPUN KOTEPU

quá trình nào của thực vật giúp điều hòa khí hậu?

A.trao đổi chất

B.hô hấp

C. quang hợp

D.thoát hơi nước

Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 5 tháng 7 2020 lúc 9:21

quá trình nào của thực vật giúp điều hòa khí hậu?

A.trao đổi chất

B.hô hấp

C. quang hợp

D.thoát hơi nước

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 4 tháng 7 2020 lúc 22:22

quá trình nào của thực vật giúp điều hòa khí hậu?

A.trao đổi chất

B.hô hấp

C. quang hợp vì trong quá trình đó ánh sáng năng lượng Mặt Trời được diệp lục của thực vật hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.

D.thoát hơi nước

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN