Hoàng Hà Vy
30 tháng 7 2017 lúc 15:23

Phân số chỉ số dầu còn lại là : 10/10 - 1/10 = 9/10 (số lít dầu)

Số lít dầu còn lại là : 20 : 10 x 9 = 18 (lít dầu)

~~Học tốt  ^_^~~

Bình luận (0)
wendy marvell
30 tháng 7 2017 lúc 15:25

Còn số lít dâu là :\(20\)- ( \(20\) x  \(\frac{1}{10}\))= 18 lít

Bình luận (0)
Hùng Nguyễn Mạnh
30 tháng 7 2017 lúc 15:30

câu trả lời bạn nè:

Ta có:20-1/10=199/10

còn:199/10 lít dầu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN