Bài 2. Vận tốc

Tạ Thu Hương

Hoa xuất phát từ nhà lúc 8 giờ bằng xe đạp, giả sử Hoa đạp xe đều với vận tốc 250m/phút. Hỏi lúc mấy giờ thì Hoa tới của hàng sách cách nhà 3km?

nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 4 tháng 7 2020 lúc 9:03

Giải

Đổi 3km = 3000m

Thời gian để Hoa đi hết 3km

\(t=\frac{s}{v}=\frac{3000}{250}=12\)(phút)

Vậy vào lúc 8h12ph Hoa để của hàng sách

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN