Bài 2. Vận tốc

Tạ Thu Hương

Lan đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 18km/h, Phương đi với vận tốc 5m/s. Hỏi ai đi nhanh hơn? A. Lan đi nhanh hơn vì 18km/h lớn hơn 5m/s B. Phương đi nhanh hơn vì 5m/s lớn hơn 18km/h C. Hai bạn đi bằng nhau vì 18km/h bằng 5m/s D. Không so sánh được vì hai vận tốc không có cùng một đơn vị

nguyễn duy tân
4 tháng 7 2020 lúc 9:05

Giải

Đổi 18km/h=5m/s

Thấy v1=v2=5m/s

=> chọn C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN