Ôn tập Đường tròn

Curry

Một cái phễu có dạng hình nón. Người ta đổ 1 lượng nước vào phiễu sao cho chiều cao của lượng nước bằng 1/3 chiều cao của phễu.Hỏi nếu bịt kín miệng phễu rồi lộn ngược phễu lên thì chiều cao của nước gần bằng bao nhiêu? biết rằng chiều cao của phiễu là 15cm


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN