Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Thu Huyền

Cho hàm số bậc nhất y= (m+2)x+5m+10 ( m là tham số) Tìm m để hàm số đã cho nghịch biến trên R và đồ thị của hàm số đó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -5.

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 4 tháng 7 2020 lúc 1:01

Lời giải:

Để hàm số đã cho nghịch biến trên $R$ thì:

$m+2< 0\Leftrightarrow m< -2$

ĐTHS cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-5$, nghĩa là ĐTHS cắt trục tung tại điểm $(0;-5)$

$\Rightarrow -5=(m+2).0+5m+10$

$\Leftrightarrow 5m=-15\Rightarrow m=-3$ (thỏa mãn)

Vậy.......

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN