Ôn tập chương Hình trụ, Hình nón, Hình cầu

Curry

một cái phễu có dạng hình nón người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của lượng nước trong phểubằng 1/3 chiều cao của phểu hỏi nếu bịt kín miệng phểu rồi lộn ngược phểu lên thì chiều cao nước sấp xỉ bao nhiêu biết chiều cao của phểu là 15cm


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN