Violympic toán 8

U Suck

Cho đoạn thẳng AC=m.Lấy B bất kì thuộc đoạn thẳng AC(B k thuộc A và C).Kẻ tia Bx vuông góc với AC.Trên tiaBx lấy D,E sao cho BA=BD,BE=BC.

a)cm tg ABE=DBC

b)gọi F là giao điểm AE và CD.Cm tg ABE đd tg DFE

c)CE vuông góc AD

d)Tìm vị trí của B trên AC sao cho tổng diện tích 2 tg ABE và BCD có gltn.Tìm gt này theo m


Các câu hỏi tương tự
ytr
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN