Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

Xuân Quỳnh

hành vi nào không biết tôn trọng tài sản của nguời khác ? Giải thích vì sao?

1) Mượn đồ dùng người khác không trả

2)Nhặt của rơi đem trả cho người mất

3)Làm hỏng bàn ghế của nhà trường mà không chịu sửa chữa bồi thường

Hồng Giang
Hồng Giang 4 tháng 7 2020 lúc 16:41

- Hành vi nào không biết tôn trọng tài sản của nguời khác là: 1 và 3

- Vì việc làm và thái độ đó thể hiện sự vô trách nhiệm, không có ý thực bảo vệ và giữ gìn tài sản của người khác.

Bn thấy đúng thì lấy nhá!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...