Bài 18. Hai loại điện tích

Quyen Tran

Một vật bị nhiễm điện. Làm thế nào để biết vật đó bị nhiễm điện dương hay âm?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN