Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

nguyen linh ngoc

cho tam giác ABC vuông tại A có AC=20cm, đường cao AH=12cm.Tính S tam giác ABC

santa
santa 3 tháng 7 2020 lúc 19:20

Áp dụng hệ thức lượng :

\(\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{AC^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{12^2}=\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{20^2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{AB^2}=\frac{1}{225}\)

\(\Leftrightarrow AB=15cm\)

\(\Leftrightarrow S_{ABC}=\frac{AB.AC}{2}=\frac{20.15}{2}=150cm^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN