Ôn tập chương Hình trụ, Hình nón, Hình cầu

Vũ

một hình nón có bán kính đáy là 5cm và diện tích xung quanh là 65π cm2. tính thể tích hình nón đó

nguyen thi vang
nguyen thi vang 2 tháng 7 2020 lúc 21:55

*\(S_{xq}=\pi Rl\)

=> \(l=\frac{65\pi}{5\pi}=13\) cm

=> h = \(\sqrt{13^2-5^2}=12\left(cm\right)\)

Thể tích hình nón là :

\(V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}.\pi.5^2.12=100\pi\left(cm^3\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN