Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Đỗ Oanh

Chứng kiến một cuộc tranh luận nảy lửa của hai đứa trẻ trong xóm

A:Tất cả các loại thực vật đều mang lợi ích cho con người

B:Chỉ những cây lương thực thực phẩm mới mang lại lợi ích cho con người

Vậy em sẽ giúp hai em A và B phân định xem ai đúng, ai sai? Vì sao?

Nguyệt Khổng
Nguyệt Khổng 2 tháng 7 2020 lúc 20:13

Câu A đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN