Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Curry

\(\sqrt{\frac{4n-2}{n+5}}\)


Các câu hỏi tương tự
Đào Ngọc Quý

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN