Bài 46: Thỏ

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

Giải thích khả năng lẫn trốn kẻ thù của thỏ

Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 2 tháng 7 2020 lúc 16:33

Bạn nói rõ hơn về đề được không ạ Ví dụ như cấu tạo của thỏ giúp thỏ lẩn trốn kẻ thù

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 2 tháng 7 2020 lúc 17:31

- Đường chạy của thỏ theo hình chữ Z làm cho kẻ thù chạy theo đường thẳng bị mất đà nên ko bắt được thỏ

- Lợi dụng khi kẻ thù mất đà, thỏ chạy theo 1 đường khác và nhanh chóng ẩn vào bụi rậm để ẩn nấp.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN