Bài 31 : Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Võ Hồ Như Thủy

Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta thể hiện như thế nào. Nguyên nhân.

( thể hiện theo miền, theo mùa ra sao

Nguyên nhân : ảnh hưởng từ gió nào

Ngoài ra còn ảnh hưởng bởi các yếu tố nào khác)

Cá Voi Con 🐋
2 tháng 7 2020 lúc 15:19

* Nguyên nhân:

- Lãnh thổ kéo dài,nhiều vĩ độ

- Địa hình đa dạng

-> Tranh chấp về hoàn lưu khí quyển.

Bình luận (0)
Cá Voi Con 🐋
2 tháng 7 2020 lúc 15:17

*Tính đa dạng thể hiện qua không gian và thời gian.

T/c ẩm ướt:

- Lượng mưa từ 1500mm-2000mm/năm

- Độ ẩm >80%

Tính phân hóa theo không gian và thời gian cộng thêm nguyên nhân đã được ghi trong hình.

Hỏi đáp Địa lý

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN