Chương IV- Các định luật bảo toàn

đức đỗ

một ô tô chạy 4 giờ liên tục tiêu thụ hết 60 lít xăng. biết khối lượng riêng của xăng là 0,7 kg/lít, năng suất tỏa nhiệt của xăng là 46.10^6 j/kg, hiệu suất của động cơ là 30% . tính công suất của động cơ ô tô

nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 1 tháng 7 2020 lúc 20:47

giải

nhiệt lượng cung cấp khi xăng cháy hết

\(Q=v.D.q=60.0,7.46.10^6=1932.10^6\left(J\right)\)

công động cơ thực hiện

\(A=Q.H=1932.10^6.30\%=5796.10^5\left(J\right)\)

công suất động cơ

\(P=\frac{A}{t}=\frac{5786.10^5}{14400}=401805,5556\)(W)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN