Đường kính và dây của đường tròn

oh yeah say

Hai đường tròn giao nhau có bán kínhlần lượt là 20cmvà 25cmdây cung chung có độ dài bằng 30cm. Tính khoảng cách giữa hai tâm

Nguyễn Ngọc Lộc
Nguyễn Ngọc Lộc CTV 1 tháng 7 2020 lúc 11:36

- Ta có : AB là dây cung chung của hai đường tròn giao nhau .

=> AB là đường trung trực của OO, .

=> \(AH=BH=\frac{1}{2}AB=15\left(cm\right)\)

- Áp dụng định lý pi - ta - go vào tam giác AOH và tam giác AO,H vuông lần lượt tại H có :

\(\left\{{}\begin{matrix}OH=\sqrt{OA^2-AH^2}=\sqrt{20^2-15^2}=5\sqrt{7}\\O^,H=\sqrt{O^,A^2-AH^2}=\sqrt{25^2-15^2}=20\end{matrix}\right.\) ( cm )

=> \(OO^,=OH+HO^,=20+5\sqrt{7}\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN