Totto chan
29 tháng 7 2017 lúc 9:48

        Đổi 1 giờ 45 phút=1,75 giờ

Quãng đường tàu hỏa đi được trong 1,75 giờ là:

         169 * 1,75=295,75 (km)

                        Đáp số:295,75km

Bình luận (0)
TXT Channel Funfun
29 tháng 7 2017 lúc 9:49

1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Sau 1 giờ 45 phút tàu hỏa đi được :

169 x 1,75 = 295,75 (km)

Đáp số : 295,75 km

Bình luận (0)
Chu Quyen Nhan
29 tháng 7 2017 lúc 9:50

ta đổi 1 giờ 45 phút thành 1,75 

Sau 1 giờ 45 phút tàu hoả đi được quãng đường là :

169 x 1,75 = 295 , 75 ( km )

ĐS :...

100 % ĐÚNG NHA BẠN ! ^^

Bình luận (0)
Băng băng
29 tháng 7 2017 lúc 13:28

ta đổi 1 giờ 45 phút thành 1,75 

Sau 1 giờ 45 phút tàu hoả đi được quãng đường là :

169 x 1,75 = 295 , 75 ( km )

ĐS :...

100 % ĐÚNG NHA BẠN ! ^^

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN