Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

Thùy Linh

Câu 1: Thu nhập gia đình là gì? Tính thu nhập của gia đình em trong 1 năm bằng tiền ?

Câu 2:Chi tiêu trong gia đình là gì?Tính chi tiêu gia đình em trong 1 năm bằng tiền?

Câu 3: nêu và giải thích 6 biện pháp phòng chống nhiễm trùng thực phẩm?

CẢM ƠN CÁC BẠN NHA!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN