Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Nguyễn Vân Trang

NĐ của băng phiến có bằng NĐ của nước ko ?

phan thi như
29 tháng 6 2020 lúc 21:34

NĐ là nhiệt độ đó bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN