Chương II- Dòng điện không đổi

Huy

Một nguồn có suất điện động 40 v và điện trở trong bằng 10 ôm nối với một biến trở R thành mạch kín. Biến trở có giá triij thay đổi được từ 5 ôm đến 30 ôm. Biết rằng với một công suất tiêu thụ mạch ngoài P(W) thì khi di chuyển biến trở chỉ tìm thấy duy nhất một giá trị biến trở thỏa mãn. Số giá trị P thỏa mãn điều kiện là?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN