Chương II- Dòng điện không đổi

Huy

Có một điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với một biến trở R, hai điện trở này được mắc vào nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Khi điều chỉnh biến trở tới giá trị R=x (ôm) thì công suất tiêu thụ mạch ngoài đạt cực đại. Giữ nguyên giá trị đó của biến trở và mắc vào hai đầu R1 một ampe kế lí tưởng thì số chỉ ampe kế là 2 A. Nếu đổi vị trí ampe kế vào hai đầu biến trở thì số chỉ ampe kế là 3 A. Hỏi khi mắc ampe kế đó vào hai cực của nguồn thì số chỉ ampe kế là?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN