Nguyễn Thùy Trang
28 tháng 7 2017 lúc 21:04

Số bé là:                        (144-4):(6+1)x1=20

Số lớn là:                       20x6+4=124

                                                   Đáp số:20 và 124

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN