Bài 27. Cơ năng

Lê Thị Thu Hà

một vật khối lượng 3kg trượt không vận tốc đầu từ sàn xe tải cao 0,5nm xuống đất nhờ một mặ phẳng nghiêng là 5N. tính vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất. lấy g=9,8

Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 28 tháng 6 2020 lúc 23:30

Chọn mốc thế năng ở mặt đất

Chiều dương là chiều chuyển động của vật

Ta có:

Cơ năng tại đỉnh của mặt phẳng nghiêng là

\(W1=Wt1+Wđ_1=mgh\)

Cơ năng tại vị trí chân mặt phẳng nghiêng là:

\(W_2=Wt_2+Wđ_2=\frac{1}{2}mv^2\)

Công của ma sat:

A=-F.s

Ta có độ biến thiên của cơ năng thì bằng công của ngoại lưc < lực ma sát>

=> \(\frac{1}{2}mv^2-mgh=-F.s\)

=> \(\frac{1}{2}mv^2=-F.s+mgh\)

\(\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2\left(-F.s+mgh\right)}{m}}\)

Cái "s" đó là chiều dài của mpn nếu đề cho góc giữa mpn và mặt đát thì sử dụng lượng giác tính ra nha

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 28 tháng 6 2020 lúc 23:20

Độ dài của mặt phẳng nghiêng có cho ko bạn hoặc là góc taoj bởi mn và mặt đất á như vậy ms tính đc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN