Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông

Nguyễn Thị Thu Yến

Trong 22,4 l khí hiđrô ở \(0^oC\), áp suất 1 atm thì có nguyên tử hiđrô. Mỗi nguyên tử hiđrô gồm 2 hạt mang điện là proton và electron. Tính tổng độ lớn các điện tích dương và tổng độ lớn các điện tích âm trong 1 \(cm^3\) khí hiđrô.

Netflix
Netflix 23 tháng 7 2020 lúc 22:13
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN