Phương Kiều
27 tháng 7 2017 lúc 21:39

có tất cả số số chẵn là :

9 + 2 = 11 ( số )

vì  2 số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị nên số lớn hơn số bé số đơn vị là :

2 x (11 - 1) = 20

Số bé là :

(140 - 20 ) : 2 = 60

Số lớn là :

140 - 60 = 80

             Đáp số : Số bé : 60

                          Số lớn : 80

Bình luận (0)
hồ quỳnh anh
28 tháng 7 2017 lúc 9:10

Số bé là 60

Số lớn là 80

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN