Broken_Heart
27 tháng 7 2017 lúc 20:22

a ) \(\frac{37}{6}\)\(6\frac{1}{6}\)                                                               b) \(\frac{59}{13}\)=   \(4\frac{7}{13}\)                  

                                           c) \(\frac{203}{47}\)=   \(4\frac{15}{47}\)

Bình luận (0)
minhduc
27 tháng 7 2017 lúc 20:18

a, 37/6= 6 1/6

b, 59/13=4 7/13

c, 203/47=4 15/47

Bình luận (0)
PHÚC
27 tháng 7 2017 lúc 20:25

\(\frac{37}{6}=6\frac{1}{6}\)

\(\frac{59}{13}=4\frac{7}{13}\)

\(\frac{203}{47}=4\frac{15}{47}\)

Bình luận (0)
trannguyenvi
27 tháng 7 2017 lúc 20:30

cảm ơn bạn nhiều nhé

Bình luận (0)
Lee Min Ho
27 tháng 7 2017 lúc 20:39

Đáp án của mik là:

a: 37/6=6 1/6

b:59/13=4 7/13

c :203/47=4 15/47

Bình luận (0)
nguyễn thị thùy an
2 tháng 8 2017 lúc 12:43

bài đơn giản thế mà cũng hỏi à nguyên vi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN