Phạm Ngọc Bích
27 tháng 7 2017 lúc 16:56

Vì mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên mẹ luôn hơn con 24 tuổi. Vậy 3 năm trước mẹ, hơn con 24 tuổi, ta có sơ đồ: Tuổi con: 1phần Tuổi mẹ : 5 phần - Hiệu số tuổi mẹ và con 4 phần = 24 tuổi (Bài toán lúc này đưa về dạng Hiệu - tỉ. ) Hiệu số phần bằng nhau: 5 -1 = 4 ( phần) Tuổi mẹ 3 năm về trước: 24 : 4 x 5 = 30 ( tuổi) Tuổi mẹ hiện nay: 30 + 3 = 33 ( tuổi) 

          Đ/S....

Bình luận (0)
Songoku Sky Fc11
27 tháng 7 2017 lúc 16:53

Công chúa lạnh lùng

dễ mà bài toán này lớp 3 cũng làm được

Bình luận (0)
Hồ Diễm Quỳnh
27 tháng 7 2017 lúc 16:59

mẹ 33 tuổi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN