Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

To Naru

hiệu điện thế để lam gì

Nguyễn Hoàng Bảo Ngân
Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 24 tháng 6 2020 lúc 14:47

Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực của chúng một hiệu điện thế.

Hiệu điện thế được ghi trên dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường .

Nhưng nói theo cách của tớ thì hiệu điện thế dùng để học lí thuyết trước khi thi !>^<

Bình luận (0)

Hiệu điện thế hay điện áp là sự chênh lệch về điện thế giữa hai cực.

Hiệu điện thế là công thực hiện được để di chuyển một hạt điện tích trong trường tĩnh điện từ điểm này đến điểm kia.

Hiệu điện thế có thể đại diện cho nguồn năng lượng (lực điện), hoặc sự mất đi, sử dụng, hoặc năng lượng lưu trữ (giảm thế).

Vôn kế có thể được sử dụng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong một hệ thống điện; thường gốc thế điện của một hệ thống điện được chọn là mặt đất.

Hiệu điện thế có thể được sinh ra bởi các trường tĩnh điện, dòng điện chạy qua từ trường, các trường từ thay đổi theo thời gian, hoặc sự kết hợp của 3 nguồn trên.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN