Bài 2: Tích phân

Phạm Minh Thư

\(\int\limits^{\frac{\pi}{2}}_0\frac{Cosx}{1+sin^2x}\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 23 tháng 6 2020 lúc 4:36

\(\int\limits^{\frac{\pi}{2}}_0\frac{cosx}{1+sin^2x}dx=\int\limits^{\frac{\pi}{2}}_0\frac{d\left(sinx\right)}{1+sin^2x}=arctan\left(sinx\right)|^{\frac{\pi}{2}}_0=\frac{\pi}{4}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN