Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Thuận Trần

Tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền pháp ra đời trong hoàn cảnh nào

Mn giúp mik vs ạ

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 22 tháng 6 2020 lúc 16:32

Nước Pháp lúc này rơi vào khủng hoảng tài chính, vua Louis XVI triệu tập một hội nghị các đẳng cấp vào tháng 5-1789, Lafayette đại diện cho đẳng cấp thứ 2 đến dự. Thế nhưng, hội nghị này đã không thành công lại còn khoét sâu thêm những mâu thuẫn giữa các đẳng cấp với chế độ phong kiến Pháp. Ngày 14-7-1789, người dân Pari tấn công vào ngục Bastille, Lafayette được Quốc hội giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia chống lại chế độ phong kiến. Ngay sau khi ngục Bastille bị nhân dân Pari công phá, nước Pháp tổ chức Hội nghị quốc dân để xây dựng hiến pháp. Lafayette được giao nhiệm vụ soạn thảo văn kiện có tính cương lĩnh chống phong kiến của giai cấp tư sản Pháp. Và ông đã trình bày bản Tuyên ngôn nhân quyền trước Quốc hội với tên đầy đủ là “Tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân”. Ngày 26-8-1789, Bản Tuyên ngôn nhân quyền chính thức được thông qua.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN