Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử hợp chất hữu cơ và công thức cấu tạo

Lan Đào

Cho 6g bột axit cacbonxylic X đơn chức no,mạch hở tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít khí (đktc). Xác định công thức phân tử,công thức cấu tạo và tên gọi của X


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN