Sinh thái học

Đinh Ngọc Lan

Vẽ sơ đồ lưới thức ăn (mối quan hệ về dinh dưỡng) của các sinh vật sau trong một hệ sinh thái: thực vật, ếch, rắn, sâu, châu chấu, gà, dê, đại bàng, hổ, cáo, thỏ, sinh vật phân giải.

B.Thị Anh Thơ
21 tháng 6 2020 lúc 11:41

Thực vật Châu chấu Sâu Thỏ Ếch Cáo Đại bàng Hổ VSV

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN