Lê Minh Đức
24 tháng 7 2017 lúc 17:04

Trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho \(CF=\frac{1}{2}AM\).

Ta có: \(\Delta ADM\infty\Delta CDF\)vì \(\frac{CD}{AD}=\frac{CF}{AM}=\frac{1}{2}\)và A=C=90 độ.

Suy ra: DM=2DF 

ADM=CDF\(\Rightarrow\)FMD vuông \(\Rightarrow\)EDF+EDM=90 độ \(\Rightarrow\)EDF+CDE=90 độ

Mà DEF+CDE=90 độ

Suy ra: EDF=DEF\(\Rightarrow\)tam giác DEF cân tại F.\(\Rightarrow\)DF=EF

Vậy DM=2DF=2EF=2EC+2CF=2EC+AM

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN