Ôn tập học kỳ II

Đỗ Thanh Tùng

Cách điều chế khí O2, H2 là gì ?

Nguyễn Thảo My
20 tháng 6 2020 lúc 16:10

Trong phòng thí nghiệm để điều chế H2 thường sử dụng axit HCl (hoặc H2SO4 loãng) và kim loại Zn (hoặc Fe, hoặc Al)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN