Violympic toán 9

Nguyễn Mai

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn abc=1. Chứng minh rằng:

\(\frac{1}{\left(1+a\right)^2}+\frac{1}{\left(1+b\right)^2}+\frac{1}{\left(1+b\right)^2}+\frac{2}{\left(1+a\right)\left(1+b\right)\left(1+c\right)}\ge1\)

Nguyễn Việt Lâm
19 tháng 6 2020 lúc 21:24
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN