PHAM HONG DUYEN
24 tháng 7 2017 lúc 8:51

a=bx(c+c+c)

\(\Rightarrow\)a=100000x(10001+10001+10001)

\(\Rightarrow\)a=100000x(10001x3)

\(\Rightarrow\)a=100000x30003

\(\Rightarrow\)a=3000300000

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!

NHỚ NHÉ!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN