Ôn tập học kỳ II

lê thị thanh hằng 23

Nhiệt phân 79.25g KMnO4 ở nhiệt độ cao , sau phản ứng chỉ thu được 4.48l O2(đktc). Viết PTHH và tính hiệu suất phản ứng


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN