lê dạ quỳnh
23 tháng 7 2017 lúc 21:36

bình phương 2 vế là ra bạn à

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Giải các phương trình:  x 2 - 3 x + 5 x - 3 x + 2 = 1 x - 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN