Bài 27. Cơ năng

Iamgais

tại vị trí M có độ cao 10m so với mặt đất , một vật có khối lượng m=1kg được ném lên theo phương thẳng đứng với tốc độ ban đầu 20m/s ,lấy g=10m/s, chọn mốc thế năng tại mặt đất, 1.(bỏ qua lực ma sát) a.tính cơ năng của vật tại vị trí M b.xác định độ cao cực đại của vật so với mặt đất 2.Giả sử trong quá trính chuyển động vật luôn chịu lực cản có độ lớn 1N.Xác định tốc độ của vật ngay sau khi vật chạm đất


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN