Bài 16. Cơ năng

Hạ Mặc Tịch

2 vd về vật có thế năng hấp dẫn

Louis Thương Thanh
19 tháng 6 2020 lúc 16:08

VD về thế năng hấp dẫn ;

- Viên đạn đang bay.

- Qủa dừa ở trên cây.

- Nước đang ở trên đập cao

- một chiếc lò xo ở trong nòng súng khi đã lên đạn

- Một cành cây bị uốn cong khi có một con chim đậu trên đó

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phương Phương

1) Hai vật có cùng khối lượng, vật 1 ở vị trí có độ cao bằng 1/2 độ cao của vật 2. Thế năng hấp dẫn của vật 1 gấp mấy lần thế năng hấp dẫn của vật 2 ?

2) Ở cùng một độ cao nhưng m1=3m2. Thế năng hấp dẫn của vật 1 như thế nào so với thế năng hấp dẫn của vật 2 ?

3) Tại sao kéo căng dây cung thì càng bắn tên đi được càng xa ?

4) Một viên gạch nằm trên miệng giếng nước. Bạn A nói :"Thế năng của viên gạch bằng 0" . Bạn B cãi :"Gạch vẫn rơi được xuống miệng giếng và vẫn sinh công được. Như vậy thì thế năng của gạch khác 0" . Ai đúng ? Vì sao ?

5) Một quả cầu rời khỏi chân ta đang bay lên cao thì động năng, thế năng hấp dẫn của quả cầu thay đổi như thế nào ?

6) Từ điểm A, một vật được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 . Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. Cho biết cơ năng của vật tại A và C ? Giải thích ?

7) Hai mô tô chạy cùng chiều song song với nhau. Nếu lấy xe này làm vật mốc thì động năng của xe kia là bao nhiêu ? Vì sao ?

8) Có hai cốc nước đựng hai lượng nước như nhau nhưng có nhiệt độ khác nhau : Một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng :

a. Hỏi cốc nước nào có nhhieetj năng lớn hơn ? Vì sao ?

b. Nếu trộn hai cốc với nhau thì nhiệt năng của chúng thay đổi thế nào ?

9) Tại sao về mùa đông, mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN