Bài 27. Cơ năng

Ngô Chí Thành

Một vật có m=0,5kg trượt không ma sát trên 1 mặt phẳng ngang với vận tốc 5m/s đến va chạm vào 1 bức tường thẳng đứng theo phương vuông góc với tường . Sau va chạm vật đi ngược trở lại phương cũ với vận tốc 2m/s. Thời gian tương tác là 0,2s. Lực F do tường tác dụng có độ lớn bằng ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN