Bài 27. Cơ năng

Ngô Chí Thành

Một người nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy độ cao 10 m xuống nước . Cho g = 10m/\(s^2\) . Tính các vận tốc của người đó ở độ cao 5m và khi chạm nước .


Các câu hỏi tương tự
Loading...