Bài 22. Sóng điện từ

Linh Co

A) NHIỆT KẾ CÓ CÔNG DỤNG GÌ ?

B) NHIỆT KẾ Y TẾ THƯỜNG CÓ GIỚI HẠN ĐO TỪ 35°C ĐẾN 42°C . Theo bạn có nên dùng nhiệt độ của nước đã đang tan hoặc hơi nước đang sôi ko ? Vì sao ?


Các câu hỏi tương tự
Loading...