Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác

lê thị thanh hằng 23

vì sao ta cs thể xác định âm phát ra từ bên phải hay bên trái


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN