Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Trần Đức Hải

Cho tệp văn bản DLSO.TXT gồm nhiều dòng mỗi dòng chứa 2 số a,b mỗi số cách nhau 1 dấu cách. Viết chương trình tìm đọc dữ liệu từ tệp DLSO.TXT và ghi hét hết quả là giá trị nhỏ nhất của 2 số (mỗi dòng ghi 1 giá trị tương đương với 2 số ở dòng dữ liệu vào tương ứng đó được ghi vào tệp KETQUA.TXT

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 17 tháng 6 2020 lúc 15:01

4P+5O2-to>2P2O5

0,2---0,25-----0,1 mol

nP=6,2\31=0,2 mol

=>VO2=0,25.22,4=5,6l

=>mP2O5=0,1.142=14,2g

=>Vkk=5,6.5=28l

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN