Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Viet Jack

hà 16 tuổi vì gia đình khó khăn nên em xin đi làm ở một xí nghiệp nhà nước .Vậy Hà có được tuyển vào biên chế nhà nước không


Các câu hỏi tương tự
Loading...