Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

tran duc huy

Cho ΔABC có BC : 7x+5y-8 = 0 , 2 đường cao BI và CK có phương trình là 9x-3y-4 = 0 và x+y-2=0 . Viết phương trình cạnh AB,AC và đường cao AH


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN